KIWIARCHITEKTURA

 

Nasza pracownia projektowa została założona w Łodzi w 2005 r. Od tego czasu prowadzimy nieprzerwaną działalność, podejmując się wykonywania różnorodnych i złożonych dokumentacji architektoniczno-budowlanych. Tworzymy projekty o dowolnym przeznaczeniu funkcjonalnym i zróżnicowanej skali na terenie wielu miejsc w Polsce. Nasze opracowania są kompleksowe, skończone i obejmują wszystkie wymagane etapy oraz wszelkie potrzebne dokumentacje branżowe. Lata pracy i praktyki zawodowej dały nam wiedzę i doświadczenie, które wraz z pasją i zamiłowaniem do tworzenia przenosimy na nasze projekty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów którzy powierzyli nam swoje inwestycje, zawsze staramy się spełnić wszystkie postawiane nam wymagania, a pracę wykonać jak najbardziej profesjonalnie.

 

D77 - Łódź

kiwi_25.jpg

 

OSIĄGNIĘCIA naszego biura na polu projektowym można ocenić na podstawie zrealizowanych już inwestycji. Nasza pracownia zaprojektowała i nadzorowała wykonanie kompleksów i budynków użyteczności publicznej, w tym m.in. usługowych, biurowych, handlowych, hotelowych, gastronomicznych, laboratoryjnych. Na podstawie naszych opracowań powstały też dziesiątki osiedli i budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonaliśmy też wiele dokumentacji osiedli w zabudowie jednorodzinnej dla developerów i projektów domów jednorodzinnych zamówionych przez osoby prywatne. Możemy poszczycić się także opracowaniami aranżacji wnętrz w zaprojektowanych przez nas budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych wielorodzinnych, w domach jednorodzinnych i apartamentach.

 

OMNIKON - Konstantynów Łódzki    

kiwi_06.jpg

 

INWESTYCJE zrealizowane na podstawie naszych opracowań projektowych obejmują kompleksy, osiedla i budynki o różnorodnym przeznaczeniu funkcjonalnym i zróżnicowanej skali. Powstały one dzięki współpracy z inwestorami - developerami, firmami oraz z osobami prywatnymi. Są zlokalizowane w różnych miejscach w Polsce, w takich miastach jak: Łódź, Warszawa, Uniejów, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Pabianice, Zduńska Wola, Kutno, Konstantynów Łódzki. Według wykonanych przez naszą pracownię dokumentacji zrealizowano wiele różnorodnych budynków użyteczności publicznej. Innym, bardzo częstym tematem naszych opracowań jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Wykonujemy też projekty osiedli i domów jednorodzinnych oraz opracowania aranżacji wnętrz komercyjnych, usługowych i prywatnych.

 

CROSS POINT C - Łódź    

kiwi_08.jpg

 

INWESTORZY którzy nam zaufali i dla których wykonujemy zlecenia to zarówno duże korporacje, developerzy, firmy budowlane jak i osoby prywatne. Możemy poszczycić się współpracą z kilkudziesięcioma klientami z obszaru całej Polski. Sporządziliśmy opracowania projektowe dla znanych, globalnych marek. Realizujemy kontrakty zarówno dla dużych, ogólnopolskich developerów budujących osiedla mieszkaniowe, jak i mniejszych, lokalnych inwestorów. Projektujemy dla przedsiębiorstw budowlanych realizujących własne inwestycje mieszkaniowe. Wykonujemy także opracowania dla mniejszych firm niezwiązanych bezpośrednio z branżą developersko-budowlaną. Naszymi klientami są też osoby prywatne. Inwestorzy potwierdzili jakość naszej pracy zarówno wystawionymi referencjami, jak i wciąż rozwijającą się współpracą.

 

LEGIONÓW 66 - ETAP I - Łódź    

kiwi_05.jpg

 

BIURO jest miejscem gdzie działamy zespołowo przy wykonywaniu większości opracowań. Bardzo ważną sprawą jest dla nas miejsce naszej pracy, tworzenie jak najlepszych warunków jej wykonywania i odpowiedniej ,,atmosfery" sprzyjającej wykorzystaniu potencjału całego zespołu projektowego. Na bieżąco aktualizujemy nasze zaplecze techniczne, programy i komputery. Wykonujemy dokumentacje na najnowszych wersjach oprogramowania i w technologii 3D. Staramy się wykorzystywać w naszej pracy wszystkie nowinki techniczne i możliwości sprzętowe. Dodatkowym atutem jest lokalizacja w samym centrum Łodzi, blisko najważniejszych urzędów i instytucji. Pomaga nam to szybkim i sprawnym przeprowadzaniu procesu projektowego i wszelkich czynności związanych z uzyskiwaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń.

 

kiwi_13.jpg

 

ZESPÓŁ architektów i projektantów naszego biura liczy razem kilkanaście osób. Zajmują się one projektowaniem architektonicznym i koordynacją międzybranżową. Odznaczają się doświadczeniem, profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem w swoją pracę. Te same kryteria przyświecały nam przy wyborze firm, projektantów i inżynierów współpracujących z naszą pracownią przy wykonywaniu projektów branżowych, czyli opracowań konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych itp. Kompleksowe projektowanie architektoniczno-budowlane to równoległa współpraca kilkudziesięciu osób. Dlatego tak ważne jest stworzenie zespołu, w którym kompetencja, doświadczenie i indywidualność poszczególnych projektantów idzie w parze z umiejętnością ich wzajemnego współdziałania.

 

kiwi_20.jpg

 

NASZE OPRACOWANIA projektowe dotyczą wszelkich kategorii budynków, od obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. usługowych, biurowych, handlowych, przez osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne wielorodzinne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, domy jednorodzinne aż po projekty aranżacji wnętrz. Podejmujemy się wykonania pełnego zakresu dokumentacji, obejmującej wszystkie etapy opracowania, od prac przedprojektowych, poprzez wykonanie analiz chłonności, wstępnych koncepcji, Projektów Koncepcyjnych, Projekt Budowlanych i Wykonawczych, aż po nadzory autorskie. Nasze dokumentacje są kompleksowe i pełno-branżowe, zawierają wszystkie wymagane opracowania, w tym architektoniczne, budowlane, drogowe, instalacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji każdej inwestycji.

 

kiwi_15.jpg

 

KATEGORIE PROJEKTÓW wykonywanych w naszym biurze obejmują zarówno obiekty wielkoskalowe, takie jak kompleksy biurowe i osiedla mieszkaniowe, jak i pojedyncze budynki. Biorąc pod uwagę przeznaczenie funkcjonalne projektowanych obiektów są to niemal wszystkie typy i kategorie. Jesteśmy autorami opracowań kompleksów i budynków użyteczności publicznej, min. usługowych, handlowych, biurowych, laboratoryjnych, hotelarskich, gastronomicznych. Projektujemy osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne wielorodzinne. Możemy poszczycić się opracowaniem dokumentacji całych osiedli w zabudowie jednorodzinnej oraz indywidualnych domów i rezydencji. Wykonujemy także projekty aranżacji wnętrz, zarówno w budynkach usługowych, domach jednorodzinnych i apartamentach.

 

kiwi_10.jpg

 

ZAKRES PROJEKTÓW realizowanych w naszej pracowni to wszystkie fazy dokumentacji wymagane do prawidłowej realizacji inwestycji. Są to prace wstępne, obejmujące analizy działek przeznaczonych do zabudowy, analizy zapisów MPZP lub Decyzji WZ, uzyskanie nowych Decyzji o Warunkach Zabudowy, wstępne oszacowania możliwości zagospodarowania i zabudowy terenu inwestycji. Następnie jest to wykonanie Projektu Koncepcyjnego, Projektu Budowlanego, uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, opracowanie Projektu Technicznego i Projektu Budowlano-Wykonawczego. Sprawujemy także nadzory autorskie w trakcie realizacji budowy. Do zakresu wykonywanej przez nas pracy należy także pomoc i doradztwo naszym inwestorom oraz reprezentowanie ich w urzędzie na każdym z etapów projektu.

 

kiwi_02.jpg

 

PROJEKTY BRANŻOWE obejmują wszystkie opracowania uzupełniające projekt architektoniczny, niezbędne do ukończenia kompleksowej dokumentacji. Nasze projekty są opracowaniami skończonymi, pełno-branżowymi. Zawierają zarówno projekt architektoniczny, jak i dokumentację konstrukcyjną, projekty dróg i zjazdów, wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, fotowoltaicznych itp. Wykonujemy także projekty węzłów cieplnych, kotłowni gazowych, pomp ciepła, przyłączy wod-kan i centralnego ogrzewania a także sieci c.o. i wod-kan. Oczywiście w zakres naszej pracy wchodzi wzajemna koordynacja międzybranżowa.

 

kiwi_17.jpg

 

OPRACOWANIA DODATKOWE to dokumentacje związane z inwestycją, niezbędne do prawidłowego wykonania Projektu Architektoniczno-Budowlanego i realizacji inwestycji. W zależności od okoliczności, należą do nich takie opracowania jak: uzyskanie promes i warunków gestorów sieci, wykonanie badań gruntowych, dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uzyskanie map lokalizacyjnych i projektowych, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacje budynków, opinie konstrukcyjne i projekty rozbiórek, inwentaryzacje zieleni, opracowanie i uzyskanie Decyzji Środowiskowych, badania i audyty akustyczne oraz drgań komunikacyjnych, opracowania dotyczące likwidacji kolizji z istniejącymi sieciami i instalacjami, przedmiary i kosztorysy, wykonanie materiałów marketingowych.

 

kiwi_27.jpg

 

NADZORY wykonywane prze naszą pracownię obejmują dwa typy działań. Pierwszy to Nadzory Autorskie, wykonywane standardowo przez pracownie projektowe. W ich skład wchodzą konsultacje i pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów w trakcie realizacji inwestycji. Zajmuje się tym pracownia KIWIARCHITEKTURA oraz architekci odpowiedzialni za dany projekt. Drugi rodzaj to Nadzory Inwestorskie. Polegają one na pełnieniu przez wyselekcjonowaną jednostkę ciągłej, pełnej kontroli nad procesem budowy. Sprawdza ona zgodność budowy z przekazaną dokumentacją techniczną, kontroluje jakość wykonywanych prac, koordynuje ich harmonogram w celu terminowego oddania Inwestycji. Nadzorami Inwestorskimi zajmuje się firma współpracująca z naszą pracownią - PDC CONSTRUCTION MANAGENENT.

 

kiwi_21.jpg

 

Zachęcamy do obejrzenia pełnej prezentacji dokonań naszej firmy. W zakładce O NAS znaleźć można dokładniejsze informacje na temat naszych osiągnięć, wykaz najważniejszych projektowanych i zrealizowanych inwestycji, listę współpracujących z nami inwestorów, opis biura i zespołu projektowego. W zakładce OFERTA ukazaliśmy profil naszej działalności i zróżnicowanie projektów pod względem funkcjonalnym, opisaliśmy zakres i poszczególne fazy wykonywanych dokumentacji, projekty branżowe, opracowania dodatkowe i zakres nadzorów. Namawiamy do obejrzenia zakładki PROJEKTY, ukazującej inwestycje będące w fazie opracowania lub skierowane do budowy. W zakładce REALIZACJE ukazana jest, w formie fotografii, prezentacja istniejących już obiektów powstałych w oparciu o wykonane przez nas projekty.

 

kiwi_26_.jpg

 

kiwi_28.jpg

 

kiwi_09.jpg

 

kiwi_51.jpg

 

kiwi_04.jpg

 

kiwi_03.jpg

 

kiwi_14.jpg

 

kiwi_12.jpg

 

kiwi_01.jpg

 

kiwi_22.jpg

 

kiwi_07_.jpg

 

kiwi_24.jpg

 

kiwi_32.jpg

 

kiwi_46.jpg

 

kiwi_33.jpg

 

kiwi_47.jpg

 

kiwi_34.jpg

 

kiwi_49.jpg

 

kiwi_45.jpg

 

kiwi_23.jpg

 

kiwi_43.jpg

 

kiwi_41.jpg

 

kiwi_36.jpg

 

kiwi_16.jpg

 

kiwi_50.jpg

 

kiwi_11.jpg

 

kiwi_39.jpg

 

kiwi_38.jpg

 

kiwi_37.jpg

 

kiwi_35.jpg

 

kiwi_40.jpg

 

kiwi_44.jpg

 

fot. Filip Wójcik KIWIARCHITEKTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do strony” lub zamknięcie tego okna zgadzają się Państwo na to, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w taki sposób, jak zostało w polityce prywatności. Dlatego prosimy, zapoznać się z tymi informacjami i dokonać świadomego wyboru.

Przetwarzamy Państwa dane aby mogli Państwo skorzystać z naszych usług.

Administratorem danych osobowych jest:

KIWIARCHITEKTURA, Al. Kościuszki 28, 90-419, Łódź

Mogą Państwo się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Swoich danych przez KIWIARCHITEKTURA

Gdy korzystają Państwo z naszego serwisu, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Państwa urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Państwa. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdą Państwo w Polityce prywatności i polityce plików cookies.

Czytaj treść polityki prywatności
x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.

MINIATURKI